Koszt uprawnień budowlanych

Osoby, jakie chcą zdobyć uprawnienia budowlane, muszą posiadać należyte wykształcenie. Mogą to być studia inżynierskie, magisterskie, a także posiadany tytuł technika lub mistrza. Dodatkowo do dostania uprawnień budowlanych żądane jest odbycie praktyki, jakie trwa od roku do czterech lat. Jest to zależne od posiadanego wykształcenia oraz rodzaju i specjalności uprawnień o które się staramy. Praktyki powinny być zrealizowane w biurze projektowym lub na terenie budowy, pod okiem kierownika z stosownymi uprawnieniami. Jeśli posiadamy wykształcenie i odbyliśmy już praktykę zawodową, możemy złożyć wniosek o uprawnienia budowlane do okręgowej komisji kwalifikacyjnej PIIB. Po rozpatrzeniu wniosku poprzez komisję, jesteśmy dopuszczeni do egzaminu, który składa się z części ustnej i pisemnej.

Podczas egzaminu sprawdzana jest znajomość przepisów prawnych regulujący proces budowlany, a także wiedza z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i procedur administracyjnych. Egzamin na uprawnienia budowlane planowany jest dwa razy do roku. Jeśli chcemy bardzo dobrze przygotować się do egzaminu na uprawnienia budowlane, winniśmy zacząć naukę minimum miesiąc wcześniej. W uczeniu się mogą nam pomóc specjalne programy, jakie zawierają mnóstwo pytań i odpowiedzi. W takich programach baza pytań jest bardzo rozbudowana oraz planowo przygotowana poprzez Izbę Inżynierów oraz Izbę Architektów. Są to więc porządne programy, jakie pomogą nam zaliczyć egzamin pisemny i ustny.

Zobacz tą stronę: https://uprawnienia-budowlane.pl